แจกัน

แจกันขนาด 35*70 (1,000฿)

แจกันขนาด 35*70 (800฿)

แจกันขนาด 40*70

แจกันขนาด 40*70 (1,000฿)

แจกันดอกไม้แห้งกุหลาบขนาด 35*80 (2,000฿)

แจกันดอกไม้แห้งขนาด 35*60 (500฿)

แจกันดอกไม้แห้งขนาด 35*70 (9500฿)

แจกันดอกไม้แห้งขนาด 35*75 (800฿)

แจกันดอกไม้แห้งขนาด 40*65 (900฿)

แจกันดอกไม้แห้งขนาด 40*70 (1,000฿)
I